Splošni pogoji prodaje

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, družba po andorski zakonodaji vrste societat limitada unipersonal s kapitalom v višini 1.000.000 EUR, vpisana v Andorski trgovinski in podjetniški register pod številko 16339, s sedežem v Carrer Bonaventura Armengol št. 10, Edifici Monclar, blok št. 1, Despatx številka 111-112, ANDORRA LA VELLA (Kneževina Andora), (v nadaljevanju "prodajalec") ima za glavno dejavnost prodajo pnevmatik in pripadajočih izdelkov prek spletnega mesta MAXI TIRE, dostopnega na naslovu maxityre.si.

1. DEFINICIJE

 • Splošni prodajni pogoj določa sedanje splošne prodajne pogoje prodajalca.
 • Kupec pomeni katero koli pravno osebo, ki dostopa do spletnega mesta z namenom izvršitve naročila.
 • Naročilo pomeni izdelek ali izdelke, ki jih kupec naroči za vsak primer nakupa na spletnem mestu.
 • Spletno mesto pomeni prodajalčevo spletno mesto, dostopno na naslovu URL www.maxityre.si.
 • Prodajalec določi osebo, navedeno v preambuli.
 • Prodaja pomeni pravni posel, sklenjen med prodajalcem in kupcem, s katerim se prvi zaveže, da bo dostavil naročilo, drugi pa plačal ceno.

2. ZADEVA IN SPREJETJE

Splošni pogoji veljajo za vse prodaje sklenjene na spletnem mestu prodajalca in za vsako naročilo opredeljujejo razmerje med prodajalcem in kupcem.

Potrditev katerega koli naročila s strani naročnika je odvisna od predhodnega sprejetja, brez omejitev ali pridržka, vseh splošnih prodajnih pogojev, ki so hkrati veljavni na spletnem mestu, kar se potrdi s klikom z miško v polju na levi strani omembe "Prebral sem in brez omejitev ali pridržkov sprejel vse splošne prodajne pogoje, ki veljajo za moje naročilo". Splošni prodajni pogoji so dostopni na spletnem mestu in so kupcu poslani na trajnem nosilcu podatkov kot priloga k potrdilu o prejemu.

Šteje se, da je pogodba med podpisnikoma sklenjena od izdaje potrdila o prejemu s strani prodajalca.

3. CENE

Vsako ponudbo izdelkov spremlja cena na enoto, izražena v evrih, in vključuje vse davke.

V skladu s spodnjim 14. členom za vsa naročila velja zakonodaja Kneževine Andore, za katere velja, da so storjena na tem ozemlju, na katerem ima prodajalec sedež.

Prodajalec si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni svoje cene. Kupec je opozorjen, da se lahko cena ponudb izdelkov spremeni večkrat na dan in se posodablja sproti. Za naročilo veljajo cene, ki so prikazane na spletnem mestu hkrati s končno potrditvijo naročila v smislu člena 5.4..

V okviru nekaterih ponudb izdelkov prodajalec navede ceno, ki izhaja iz dobaviteljske lestvice, ki so mu jo sporočili njegovi partnerji in izraža odstotek razlike v ceni prodajalca. Prodajalec ne jamči za natančnost cene z dobaviteljeve lestvice in kupec je odgovoren, da te podatke preveri sam.

Skupna cena naročila je sestavljena iz:

 1. Skupni seštevek cen količin izdelkov, ki jih je izbral kupec; in
 2. kakršne koli stroške pošiljanja (razen ponudbe stroškov pošiljanja pod določenimi pogoji).

4. IZDELKI

Bistvene značilnosti in cena izdelkov so navedene v vsaki ponudbi izdelkov, objavljeni na spletnem mestu. Ti elementi predstavljajo pogodbene informacije, odvisno od razpoložljivosti zadevnih izdelkov na zalogi. Vse druge informacije (vključno z vizualnimi elementi) niso pogodbene.

5. NAROČILO

5.1 Dostop do spletnega mesta

Javno spletno mesto je na voljo vsem obiskovalcem vse leto, vse dni v tednu, 24 ur na dan, ob upoštevanju prekinitev, potrebnih za tehnično vzdrževanje, vzdrževanje in posodabljanje ter morebitnih tehničnih okvar. Prodajalec ne bo odgovoren za kakršno koli začasno ustavitev ali prekinitev dostopa do spletnega mesta, kupec pa se izrecno in popolnoma odpove morebitnim odškodninskim zahtevkom na podlagi teh dejstev.

5.2 Izbira izdelka ali izdelkov

Kupec priznava in sprejema polno odgovornost za iskanje in izbiro izdelkov.

Prodajalec uporablja katalog TecDoc in proizvajalce API za identifikacijo vozil in ustreznih rezervnih delov. Prodajalec ne prevzema odgovornosti za kakršne koli netočnosti teh informacij. Če se izkaže, da je rezervni del nezdružljiv z vozilom, lahko kupec uporabi svojo pravico do odstopa od pogodbe, kot je določeno v točki 9 za vračilo kupnine, stroški vračila pa ostanejo njegovi.

5.3 Ustvarjanje in uporaba računa kupca

Za dokončanje naročila mora kupec ustvariti svoj račun (če to še ni bilo storjeno pri prejšnjem naročilu) z zagotavljanjem potrebnih informacij. Kupec se zavezuje, da bo posredoval resnične in iskrene informacije ter prodajalca obvestila o vseh spremembah v zvezi z njimi. Prodajalec ne more biti odgovoren za kakršne koli napake pri vnosu podatkov in posledice, ki bi zaradi tega lahko povzročile zamudo in/ali napako pri dostavi. V zvezi s tem je za stroške, ki nastanejo pri ponovni pošiljki naročila, v celoti odgovoren kupec.

Prodajalec si pridržuje pravico, da brez odlašanja ali odškodnine onemogoči račun katere koli kupca v primeru kršitve teh splošnih pogojev in goljufive ali nezakonite uporabe računa s strani kupca ali tretje osebe.

Prodajalec bo odločil o dokončni prepovedi kupcu na platformi Maxi Tyre v primeru, da kupec stori naslednje:

 1. iskanje s strani veletrgovcev ali proizvajalcev strank, ki so v stiku prek spletnega mesta;
 2. plačilni incident ni odpravljen po petnajstih (15) dneh;
 3. prenos njegovega računa drugemu uporabniku brez predhodnega dogovora; in
 4. izvajanje konkurenčne dejavnosti s spletnim mestom, ki jo je kupec opravil na nepošten način, zlasti s pozivanjem kupcev, ki so v stiku prek spletnega mesta.

Kupec lahko dezaktivira svoj račun tako, da prodajalca o svoji odločitvi obvesti po elektronski pošti na naslov support@maxityre.si. Prodajalec bo račun dezaktiviral v največ dvainsedemdesetih (72) urah od prejema tega e-poštnega sporočila.

5.4 Potrditev naročila

Potem ko je potrdil svojo košarico, ustvaril svoj račun, izbral naslov za dostavo, izbral in potrdil plačilo, kupec lahko dokončno potrdi svoje naročilo s klikom na ukaz "Končna potrditev naročila".

5.5 Preklic naročila

Po končni potrditvi naročila lahko kupec zahteva njen preklic pod pogojem, da izdelki naročila še niso bili dostavljeni prevozniku.

Če kupec želi zahtevati preklic naročila, mora poslati e-poštno sporočilo na support@maxityre.si z navedbo v zadevi "NUJNO ODPOVED NAROČILA" in številko naročila v glavnem delu e-poštnega sporočila ter morebitne izdelke, na katere vpliva odpoved, če je le-ta delna. Takoj ko prodajalec upošteva odpoved, se kupcu vrne denar v roku največ 10 (10) delovnih dni po potrditvenem e-poštnem sporočilu z istim plačilnim sredstvom, kot ga kupec uporabi pri naročilu.

6. FINANČNI POGOJI

Plačilo zapade takoj po naročilu. Kupec lahko svoje naročilo plača z naslednjimi načini plačila:

 • bančna kartica s časom obdelave en (1) dan; ali
 • neposredna obremenitev s časom obdelave sedem (7) dni.

Kupec odobri samodejno bremenitev zneska svojih naročil s katerim koli plačilnim sredstvom, dostopnim na računu.

V primeru zamude pri plačilu bo za vsakega poleg odškodnine za zamudo pri plačilu znesek, ki ne bo plačan na dan zapadlosti, samodejno povzročil plačilo pavšalnega nadomestila v višini 40 evrov zaradi stroškov izterjave. Obresti za zamude pri plačilu se izračunajo ob zapadlosti po obrestni meri ECB plus 10 točk brez predhodnega obvestila.

Po vsakem plačilu, ne glede na sredstva, kupec prejme potrditveno e-poštno sporočilo.

Plačilo s kreditno kartico:

Prodajalec sprejema plačila samo s kreditnimi karticami Visa, Mastercard ali Maestro.

Varno spletno plačevanje s kreditno kartico opravi ponudnik plačilnih storitev.

Za vse faze plačevanja z bančnimi karticami velja plačilni sistem HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT, ki je v celoti šifriran in zaščiten. Uporabljeni protokol je SSL skupaj z elektronskim bančništvom (3D varen protokol).

To pomeni, da podatki o naročilu in številka kreditne kartice ne krožijo nešifrirani po internetu. Številka kreditne kartice ni natisnjena na nobenem papirju, računu, potrdilu ali drugem seznamu.

Prodajalec ne pozna številk kreditnih kartic. HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT ne hrani številk kreditnih kartic po prenosu plačilne transakcije v trgovsko banko. Tako nihče nima računalniškega ali tiskanega dostopa do koordinat bančnih kartic kupcev. Tveganje, da bi pri nakupu na spletnih mestih prodajalca, opremljenega s HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT, vdrli v njihovo številko bančne kartice, je praktično ničelno.

Poslovne stranke lahko uporabljajo tudi sistem neposredne bremenitve GoCardless (gocardless.com), ki ga izbere prodajalec. Ta sistem je v celoti šifriran.

Kupec brez pridržkov priznava in sprejema, da prodajalčeve odgovornosti ni mogoče prevzeti na podlagi kršitve varnosti zgoraj omenjenih plačilnih sistemov, za katere je izključno odgovoren njihov ponudnik storitev.

Pri plačilu s kreditno kartico se transakcija takoj bremeni ob plačilu kupca. Zaveza za plačilo, dana s kartico, je nepreklicna. Z navedbo svojih bančnih podatkov med prodajo kupec pooblasti prodajalca, da bremeni njegovo kartico v znesku, ki ustreza navedeni ceni. Kupec potrjuje, da je zakoniti imetnik plačilne kartice, in da je zakonsko upravičen do njene uporabe. V primeru napake ali nezmožnosti bremenitve kartice se naročilo takoj prekliče.

Dejavnosti v zvezi s pogodbo o prodaji na daljavo izvaja AD TYRES INTERNATIONAL EU, ki se nahaja na Level 3 Suite št. 2407, Tower Business Center, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - registrska številka podjetja OC 1277.

7. KLAVZULA O PRIDRŽKU LASTNINSKE PRAVICE

Izdelki naročila ostanejo v celoti in izključno v lasti prodajalca, dokler slednji ne prejme celotnega plačila cene s strani kupca.

Vendar se tveganja, povezana z izdelki iz naročila, prenesejo na kupca ali njegovega zastopnika, takoj ko so na voljo, ne glede na pridržek lastninske pravice. Dostop ustreza datumu dostave.

8. DOSTAVA

8.1 Stroški dostave

Kupcu se ponudijo stroški dostave za vsak nakup dveh (2) enakih izdelkov.

8.2 Čas dostave

Kupec brez pridržkov priznava in sprejema, da kakršni koli roki, navedeni na spletnem mestu, nikakor ne pomenijo zaveze prodajalca do stranke.

8.3 Težave z dostavljenimi izdelki

V skladu s 7. členom zgoraj, se tveganje izgube in poškodbe izdelkov, zajetih v naročilu, prenese na kupca, takoj ko ga ta, eden od njegovih pooblaščenih ali zastopnikov, prevzame v last ob podpisu dobavnice.

Kupec, njegov pooblaščeni ali njegov zastopnik mora prevoznika ob dostavi obvestiti o vseh pridržkih glede izdelkov. Ti pridržki morajo biti izrecno in natančno navedeni na dobavnici, da bodo učinkoviti med pogodbenicama.

Če izdelki, zajeti v naročilu, niso v skladu ali če je prejeti paket v slabem stanju, lahko kupec zavrne dostavo. Nato mora prodajalca nemudoma obvestiti tako, da se prek sistema obrne na službo za pomoč strankam. Kupec mora neskladne izdelke prodajalcu vrniti po navodilih, ki jih je poslal glede pogojev vračila. Stroški vračila, povezani s temi pogoji, bodo kupcu povrnjeni.

Kupec priznava in sprejema, da prodajalec ne bo prevzel nobenega nameščenega izdelka ali izdelka, ki je že bil v uporabi.

8.4 Dobavnica

Prevoznik ob podpisu kupcu izroči dobavnico. Kupec priznava in sprejema, da njegov podpis dobavnice, podpis njegovega pooblaščenega ali njegovega zastopnika predstavlja neizpodbiten dokaz o datumu dobave zadevnih izdelkov.

8.5 Posebne določbe o dostavi na naslov, ki ga navede kupec

Prodajalec se zaveže, da bo naročilo dostavil na naslov za dostavo, ki ga je kupec navedel ob oddaji naročila. V zvezi s tem se kupec zaveže, da bo prodajalcu posredoval obstoječ, popoln in natančen naslov za dostavo kraja, kjer je izvedba in odobritev dostave naročila mogoča. Kupec prodajalcu jamči za njegovo prisotnost ali prisotnost zastopnika ali ustrezno pooblaščenega zastopnika v prostorih za prejem naročila. V nasprotnem primeru prodajalec ne more biti odgovoren za kakršno koli zamudo pri dostavi. V primeru vračila zaradi pomanjkanja naslova bo za stroške vračila v celoti odgovoren kupec.

Če je kupec med dostavo odsoten, se mora obrniti na prevoznika, ki je odgovoren za njegov paket, da se dogovori o novem datumu dostave ali za prevzem pri najbližjem mestu prevzema. V nasprotnem primeru bodo paketi poslani nazaj v prodajalčeva skladišča. Stroški vračila so izključno odgovornost kupca in se odštejejo ob povračilu naročila.

9. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE

Kupec ima na voljo štirinajst (14) koledarskih dni od datuma dostave, da uveljavi svojo pravico do odstopa, ne da bi moral utemeljiti svojo odločitev, niti da nosi druge stroške, kot so predvideni v tem členu.

Za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe kupec prodajalca obvesti o svoji odločitvi odstopa prek vmesnika v svojem zasebnem računu. Po uveljavitvi pravice do odstopa od pogodbe pod zgoraj navedenimi pogoji mora kupec vrniti naročilo ali izdelke, ki jih zadeva odstop, najpozneje v štirinajstih (14) koledarskih dneh po sporočilu odločitve o odstopu.

Prodajalec bo kupcu povrnil celotno ceno v štirinajstih (14) koledarskih dneh po dejanski vrnitvi naročila ali izdelkov, ki jih zadeva odstop.

Izdelke naročila je treba vrniti v originalni embalaži, ne da bi bili sestavljeni, uporabljeni ali poškodovani. V nasprotnem primeru prodajalec kupcu ne bo vrnil kupnine in mu lahko zaračuna zgoraj omenjene stroške vračila.

10. OMEJITEV ODGOVORNOSTI IN POGOJI

Prodajalec bo prevzel denarne posledice le neposredne in predvidljive škode, ki so bile povzročene kupcu po dokazani krivdi prodajalca, pod pogoji in omejitvijo opisano v nadaljevanju.

Prodajalec na noben način ne bo odgovoren za finančne posledice, ki izhajajo iz posredne ali nepredvidljive škode, pa tudi, če ta seznam ni izčrpen, izgubljeni dobiček, komercialna škoda, izguba prometa ali dobička, izguba kupcev, izguba priložnosti, stroški za pridobitev izdelka itd.

Izrecno je določeno, da odgovornost prodajalca do kupca ne sme presegati zneska vseh zneskov, ki jih kupec dejansko plača za zadevno prodajo.

Kupec se lahko na prodajalčevo odgovornost za kršitev pogodbe sklicuje le za obdobje enega (1) leta od nastanka zadevne kršitve.

11. VIŠJA SILA

Obveznosti prodajalca bodo samodejno začasno ustavljene v primeru višje sile, to je dogodka, na katerega prodajalec ne more vplivati, ki ga ob sklenitvi pogodbe ni mogoče razumno predvideti, katerega učinkom se ni mogoče izogniti z ustreznimi ukrepi in ki preprečujejo izpolnitev svoje obveznosti s strani prodajalca.

Pogodbeni stranki se strinjata, da prodajalec v nobenem primeru ni odgovoren v primeru kršitve svojih obveznosti zaradi višje sile, v tem primeru pa ni treba plačati odškodnine ali kazni. Če primer višje sile presega obdobje dveh (2) mesecev, bo imela vsaka od strank možnost odpovedati pogodbo s priporočenim pismom s potrdilom o prejemu.

12. OSEBNI PODATKI

Kupec izjavlja, da je prebral in sprejel spletno listino o zaupnosti na spletnem mestu.

13. POGODBENA DOKUMENTACIJA

Pogodba je sestavljena iz naslednjih pogodbenih dokumentov:

 1. splošnih prodajnih pogojev;
 2. naročilnice
 3. dobavnice.

V primeru nasprotja ali razhajanja med določbama dveh dokumentov prevlada določba najvišjega dokumenta (npr.: dobavnica prevlada nad naročilnico; naročilnica prevlada nad splošnimi pogoji).

Nobena navedba kupca, njegovega pooblaščenega ali njegovega zastopnika na dobavnici, razen njegovega podpisa, se šteje za pogodbeno, če prodajalec tega ne sprejme.

Vsi zgoraj omenjeni pogodbeni dokumenti predstavljajo vse obveznosti, ki obstajajo med pogodbenicama. Ti pogodbeni dokumenti nadomeščajo in prekličejo kakršno koli predhodno ustno ali pisno zavezo v zvezi s prodajo.

14. PRAVO, KI SE UPORABLJA

Za pogodbena razmerja med prodajalcem in potrošnikom, ki se nahaja na območju Evropske unije, se uporablja pravo države članice, v kateri ima slednji sedež, glede varstva potrošnika po potrošniškem pravu te države članice.

Podatki v zvezi z naročilom, ki jih računalniško obdela prodajalčev sedež na Malti, se bo za obdelavo osebnih podatkov uporabljala malteška zakonodaja.

V zvezi z vsemi drugimi vprašanji, ki niso zajeta v zgornjih dveh določbah, se subsidiarno uporablja andorska zakonodaja.